Home Golf John Smoltz (Yes, THAT John Smoltz) qualifies for U.S. Senior Open