Home Football Johnson partakes in NCAA Elite Student-Athlete Symposium